Himmelsby SPA & Konferens – Åtgärder för en trygg vistelse

Vår målsättning är att med högsta möjliga hygien och säkerhetsföreskrifter undvika smittspridning.
Vi har vidtagit följande åtgärder:

  • Gäster som uppvisar förkylningssymtom får inte vistas på anläggningen. Denna information finns på vår hemsida, i bokningsvillkoren samt mailas ut till gäster innan ankomst.

  • Vår lokalvård har höjt nivån på städrutiner.

  • Alla handtag spritas två gånger/dag

  • Handsprit finns tillgängligt på flertalet ställen på anläggningen.

  • Det finns olika typer av virus och Coronavirus Covid-19 tillhör gruppen Coronavirus som visat sig vid andra coronavirus vara enklare att döda. Det innebär att virus dör i kontakt med klorerat vatten och dessutom har vi UV-ljus i våra reningsverk vilket skyddar ytterligare. Himmelsby SPA & Konferens har således dubbla skyddssystem mot virus i våra pooler och bassänger.

    Himmelsby SPA & Konferens har stora ytor vilket gör det möjligt att undvika att vara nära andra gäster. När vädret tillåter finns även stora ytor utomhus.