UTRUSTA PERSONALEN MED

Livräddande kunskap

Vi erbjuder livräddande utbildning i HLR, DHLR samt första hjälpen & luftvägsstopp.
På anläggningen finns två sjuksköterskor som jobbar som instruktörer. Kompetenskort utdelas efter genomförd & godkänd kurs.

Kunskapsutveckling

HLR

– Hjärt Lungräddning

Kursen innehåller:

Klicka på rubrikerna för att se mer

 • Varför hjärt- lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Praktisk övning HLR
 • Information stabilt läge
 • Praktisk övning stabilt läge
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

Tidsåtgång: ca 2 timmar
Startkostnad: 4000:-
Pris/deltagare: 225:-
Priserna är angivna exkl. moms

DHLR

– HLR med defibrillator

Kursen innehåller:

Klicka på rubrikerna för att se mer

 • Varför hjärt- lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Praktisk övning HLR
 • Information stabilt läge
 • Praktisk övning stabilt läge
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Information om hjärtstartare
 • Praktisk övning med hjärtstartare
 • Information om luftvägsstopp
 • Praktisk övning luftvägsstopp

Tidsåtgång: ca 3 timmar
Startkostnad: 4000:-
Pris/deltagare: 275:-
Priserna är angivna exkl. moms

DHLR Plus

– DHLR & första hjälpen

Kursen innehåller:

Klicka på rubrikerna för att se mer

 • Varför hjärt- lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Praktisk övning HLR
 • Information stabilt läge
 • Praktisk övning stabilt läge
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Information om hjärtstartare
 • Praktisk övning med hjärtstartare
 • Information om luftvägsstopp
 • Praktisk övning luftvägsstopp
 • Allergiska reaktioner
 • Blödningar
 • Brännskador
 • Chock
 • Diabetes
 • Egenvård
 • Epilepsi/kramptillstånd
 • Kem- & frätskador
 • Stick- & skärskador
 • Stroke

Tidsåtgång: ca 3,5 timmar
Startkostnad: 4000:-
Pris/deltagare: 350:-
Priserna är angivna exkl. moms